SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Referenser - Centralsug

Böjarna som står sig i 60 år!

– Glas- och metallsopor sliter våldsamt på de rörsystem som sitter i våra avfallsanläggningar. Skulle vi ha vanligt stål i vissa rörböjar skulle de vara slut inom tre-fyra år. Därför använder vi Ni-Hard från Sabel. Det legerade gjutjärnet har samma hårdhet som glas- och metallavfall vilket gör att vi kan garantera rörsystemen i mark i 30 år och de under hus i 60 år!

– Vi bygger stationära sopsugsanläggningar. De fungerar så att soporna transporteras, sugs bort, med hjälp av luft i ett underjordiskt rörsystem. I en terminal skiljs sedan avfallet från luften och hamnar i en eller flera containers.

– Rörböjarna från Sabel sitter i anläggningar runt om i världen. Bla i ett stort antal bostadsområden i Sverige, Portugal, Spanien, Singapore och Hong Kong.

– Ni-Hard-bitarna sitter också i de rörsystem som transporterar skräpet från flygplan och cateringkök på flera internationella flygplatser. Ett av våra senaste uppdrag var på den nya flygplatsen i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur.

– Vi har arbetat tillsammans med Sabel sedan början av 70-talet då vi byggde anläggningar i Ryssland. Samarbetet har fungerat mycket bra hela tiden och vi är nöjda med både service och kvalitet.

Inköpsansvarig. ENVAC. Stockholm.