SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

NI-Hard och andra legeringar

Slitgods kan gjutas i ett flertal olika kvaliteter, beroende på användningsområde. Halterna av legeringsämnen kan variera upp till trettio procent. Gemensamt och kännetecknande för fler av dessa legeringstyper är dock den höga hårdheten.

Vanliga legeringar i Sabels produkter är Ni-Hard och High Crome (HCr), kända för sina slitbeständiga egenskaper.

Mangan legering (Mn) ger egenskaper som kombinerar en relativt god slitstyrka med hög seghet.

För materialdata och övrig teknisk information finns separata produktsidor om respektive legering.