SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Produkter

 

Produkter från SABEL

Användningsområden

Gruvindustrin
Bland annat i gruvornas malmfickor, rännor, skipar, anrikningsverk och krossanläggningar. Exempelvis som slitplåtar, kvarninfodringar, inmatningsrör, slitsegment.

Krossar
Krossplattor för käft- och spindelkrossar är våra största produkter. Plattorna som malsönder stenen och malmen kan väga upp till fyra ton styck!

Massaindustrin
Slitplåt, rör, segment.

Järn- och stålverk
Masugnsklockor, slitplåt.

Valsverk
Ledare, avstrykare.

Avfallshantering
Rör till stora sopsystem för exempelvis bostadsområden och flygplatser.

Materialtransport
Pumpar, rör, slitplåtar till matare och cykloner.

 

Armerat slitgods

För att förstärka hårda och i viss utsträckning spröda material, har olika armeringsmetoder för gjutgodset utvecklats. Dessa metoder används när påkänningarna på slitdetaljen kan tänkas bli betydande. Om sprickor uppstår i materialet håller armeringen ihop slitgodset tills det är utslitet eller tills ett planerat byte kan ske. Armeringsmetoderna har avsevärt breddat användningsområdet för de hårda materialen.

Stålarmering: Används vid grövre gjutgods (tjocklekar mer än 50 mm) t ex grov slitplåt, krossplattor och kvarngods.

Plastarmering: Används vid tjocklekar under 50 mm, tex slitplåt och rör.

 

Egna patent

Slitgods är en produkt under ständig utveckling.

Sabel har en avdelning med välutrustat laboratorium som utvecklat och utvecklar en rad egna patent.

Vi arbetar i första hand på att stegvis förbättra det ordinarie sortimentet, men självklart konstrueras också helt nya produkter. Plast- och stålarmerat slitgods är områden där egna patent förbättrat en redan befintlig produkt, det gjutna godset tål större påfrestningar och användningsområdena blir fler.

Ett annat exempel är en legering som chockkyls och krossas för att sedan användas som reparationsmaterial i gruvornas slitbanor.