SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Produktblad - Sabel HCr

Sabel HCr är ett höglegerat vitt gjutjärn med hög andel kromkarbider inbäddade i en grundmassa som beroende på typen av värmebehandling består av austenit, martensit eller perlit.

Legeringen har en mycket hög slitstyrka kombinerad med god seghet. Sabel HCr har i många fall visat sig överlägsen Ni-Cr-legeringar vad gäller slitstyrka och seghet.

Användning

Användningområden finns inom bla gruv-, stål-, cement-, skogs-, och kraftvärmeindustrier. Tex som kvarnfoder, krossegment, slitplåtar, valsar, rör, pumpdetaljer etc.

Armering

Armering används som extra förstärkning av gjutgodset. Om en spricka skulle uppstå håller armeringen ihop detaljen tills dess den är utsliten eller ett planerat byte kan ske.
Stålarmering: Godstjocklekar T>50 mm
Plastarmering: Godstjocklekar T>50 mm

Bearbetning

Bearbetning sker genom slipning eller svarvning/fräsning med keramiska skär. Ingjutning av mjukare, lättbearbetade så kallade kutsar sker då borrning och gängning är nödvändig.

Svetsning

Rekommenderas ej.
Svetssammanfogning av HCr-detaljer med annat gods kan dock ske genom svetsning i en ingjuten kuts i svetsbart material.

Hårdhet

HB 600-650.

Värmebehandling

Värmebehandling sker genom härdning och anlöpning.

  Sabel HCr tillverkas i olika klasser från A till G, där analyssammansättningen varierar.
Valet av klass beror på vilket användningsområde den färdiga produkten har.
Densitet 7,6-7,8 g/cm3
Krympning 1,8-2,2%
Minsta gjutbara
tjocklek
10 mm

Klass Sammansättning
  C Si(max)
%
Mn
%
Cr
%
Mo(max)
%
Ni(max)
%
Cu(max)
%
P(max)
%
S(max)
%
A 1,8-3,0 1,0 0,5-1,5 14-17 2,5 2,0 2,0 0,10 0,10
B 3,0-3,6 1,0 0,5-1,5 14-17 3,0 2,0 2,0 0,10 0,10
C 1,8-3,0 1,0 0,5-1,5 17-22 3,0 2,0 2,0 0,10 0,10
D 2,0-2,8 1,0 0,5-1,5 22-28 1,5 2,0 2,0 0,10 0,10
E 2,8-3,5 1,0 0,5-1,5 22-28 1,5 2,0 2,0 0,10 0,10
F 2,0-2,7 1,0 0,5-1,5 11-13 2,5 2,0 2,0 0,10 0,10
F 2,7-3,4 1,0 0,5-1,5 11-13 3,0 2,0 2,0 0,10 0,10