SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Produktblad - Sabel Mn-stål

Sabel Mn-stål är ett omagnetiskt, austenitiskt legerat slitstål. Legeringen kännetecknas av hög seghet och en förmåga till självhärdning i ytskiktet när detaljen utsätts för slag eller tryckbelastning. Detta medför en relativt god slitstyrka kombinerad med hög seghet.

Användning

Användningområden finns inom bla gruv-, stål-, grus, cement-, skogs-, och kraftvärmeindustrier. Tex som krossplattor, krossmantlar, slaghammare, slitplåtar etc.

Bearbetning

Begränsad.

Svetsning

Begränsad.

Hårdhet

HB ca 220.

Värmebehandling

Släckglödning.

Sammansättning

  C
%
Si
%
Mn
%
P
%
Min 1,00 - 11,0 -
Max 1,35 1,0 14,0 0,08