SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Produktblad - Sabel Ni-Hard -1, -2

Ni-Hard har sedan länge varit ett förstahandsval inom de industriprocesser som kräver ett kostnadseffektivt slitgods. Dess väldokumenterade slitstyrka och övriga egenskaper har lett till användning inom bla gruv-, stål-, cement-, skogs-, och kraftvärmeindustrin.

Ni-hard används t.ex. som kvarnfoder, krossplattor, slitplåtar, och i valsar, rör, pumpdetaljer etc.
Det breda användningsområdet och den enastående slitstyrkan har gjort Ni-Hard till ett av de mest använda slitgodsen i världen.

Användning

Sabel Ni-Hard -1

Förstahandsval, högsta hårdhet och slitstyrka.

Sabel Ni-Hard -2

Segare än typ 1, men samtidigt något lägre hårdhet. Passar till tuffare mekaniska applikationer.

Kokillgjutning

För att ytterligare förbättra slitegenskaperna och slagsegheten kan i vissa fall slitytan gjutas mot en i sandformen inlagd kylkropp (kokill).

Armering

Används som extra förstärkning av gjutgodset. Om en spricka skulle uppstå håller armeringen ihop detaljen tills dess den är utsliten eller ett planerat byte kan ske.

Stålarmering: Godstjocklekar T>50 mm
Plastarmering: T<50 mm

Bearbetning

Bearbetas genom slipning eller svarvning/fräsning med keramiska skär.
Ingjutning av mjukare lättbearbetade sk kutsar sker då borrning och gängning är nödvändig.

Svetsning

Rekommenderas ej.
Svetssammanfogning av Ni-Hard-detaljer med annat gods kan dock ske genom svetsning i en ingjuten kuts i svetsbart material.

STRUKTUR Vitjärn, i huvudsak bestående av järn-kromkarbider i en grundmassa av övervägande martensit.
Sammansättning
(vikt %)
C Si Mn P S Cr Ni
Sabel Ni-Hard -1 3.0 - 3.4 0.3 - 0.6 0.3 - 0.7 max 0.15 max 0.15 1.5 - 2.4 3.0 - 4.0
Sabel Ni-Hard -2 max 2.9 0.3 - 0.6 0.3 - 0.7 0.3 - 0.3 max 0.15 1.5 - 2.6 3.0 - 4.0

 

Nedanstående data är ungefärliga och kan variera med framställningssätt m.m.
TYP Hårdhet Draghåll-
fasthet
Böjbrott-
gräns
Nedböjning Elasticitets-
modul
Slaghåll-
hållfasthet
  (Brinell) (MPa) (MPa) (mm) (GPa) Izod-test (J)
Sabel Ni-Hard -1            
Sandgjutet 550 - 690 280 - 350 500 - 620 2,0 - 2,8 169 - 183 28 - 41
Kokillgjutet 600 - 730 350 - 420 560 - 850 2.0 - 2.8 169 - 183 35 - 55
Sabel Ni-Hard -2            
Sandgjutet 530 - 630 320 - 390 560 - 680 2.0 - 2.8 169 - 183 35 - 48
Kokillgjutet 580 - 680 420 - 530 680 - 870 2.0 - 2.8 69 - 183 48 - 76
Densitet (g/kubikcentimeter) 7.6 - 7.8
Krympning (%) 1.8 - 2.2
Minsta gjutbara tjocklek (mm) 10