SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Referenser - LKAB Kiruna

Ny nivå i gruvan, nya slitbanor från Sabel

– Vid förra sänkningen till huvudnivå 1045 i Kirunagruvan, användes slitgods från Sabel i bla fyra 1,8 m runda och 45 meter långa schakt.

– Den brutna malmen störtar 45 grader ner till en utjämningsficka för att sedan ledas över till befintlig uppfodringsanläggning och hissas upp till förädlingsanläggningarna ovan jord i sk skipar, malmhissar. Skiparna är också delvis klädda med Ni-Hard från Sabel.

– Slitgodset från Lidköpingsgjuteriet är idealiskt där malmen rinner fram och nöter på underlaget. Ni-Hard började vi använda i mitten på 70-talet, då var det ett ganska nytt material. Därför har vi både långa och goda erfarenheter av det.
På LKAB brukar vi göra stora investeringar ungefär vart 20:e år och vid de tillfällena är Sabel en av våra huvudleverantörer.

– Till nya transportnivån KUJ 1365 användes Sabel Slitplåtar i tjocklekar 50-100mm, dessa plåtar är försedda med ingjuten lyftmutter för att underlätta hantering och montage.

– Vi har ett fantastiskt bra samarbete, Sabel är ett seriöst företag som alltid ställer upp, inte minst när vi hamnat i någon form av knipa.

– En annan fördel är att Sabel har de flesta av våra slitgodsmodeller, vilket gör att det går mycket snabbt att få fram nya grejer. Det händer tex att vi måste ersätta slitbanor när vi sprängt någonstans och då är det korta leveranstider som gäller.

Projektingenjör. LKAB. Kiruna.