SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Referenser - Svenska Höganäs

Utmärkt med Sabels slitgods i kvarnen

– Vi använder Sabels slitgods till infodring i en av våra stångkvarnar och det fungerar alldeles utmärkt. I kvarnen mal vi bergarten kvartsit ner till kornstorlekar på 0-7 mm. Det färdiga materialet används sedan i sin tur för infodringar i ugnar för stålframställning. Kvartsitmassan klarar de mycket höga temperaturer, upp till +3000 grader, som krävs för processen.

– Slitgodset i kvarnen utsätts för mycket stora påfrestningar från kvartsiten. För att underlätta malningen lägger vi dessutom in 2,5 meter långa järnstänger i kvarnen, och de slår med full kraft mot de godsklädda väggarna och taket.

– Slitplattorna, som består av en Ni-Hardlegering, brukar klara av att krossa 80000-100000 ton kvartsitmassa innan de är slut, vilket brukar ta minst ett par år.

– Vi har provat plattor i andra material, men Sabels produkter har fungerat bäst. De är också överlägsna montagemässigt vilket är viktigt då det är en mycket jobbig procedur att byta de ca 60 mycket tunga slitplattorna.

– Att arbeta med Sabel ger också andra fördelar. Företaget har en väl fungerande service och är inte främmande för att rycka in snabbt när det är frågan om panikgrejer, vilket har hänt.

Arbetsledare. Svenska Höganäs. Åmål.