SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Ett familjeföretag i tiden

Sabel, som vid starten 1926 kallades Lidköpings Gjuteri, är nu inne på tredje generationen ägare.

På 1960-talet introducerades de högvärdiga slitgodsen inom den nordiska gruvindustrin och sedan dess är Sabel helt inriktat på gjutning av slitgods. Denna höggradiga specialisering har lett fram till det moderna, rationella och produktiva företag Sabel är idag.