SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Kvalitetssäkring och miljö

Sabels kvalitetspolicy baseras på de krav som våra kunder ställer. Denna policy utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder.

Vi är också angelägna om att göra vår produktion så ren och miljöanpassad som möjligt. Alla luftburna utsläpp från smältverk, renseri osv samlas ihop i stora, centrala filteranläggningar där de renas. Följden blir minimala utsläppsmängder.