SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Långa kundrelationer

Sabel är känt för mycket långa och regelbundna kundrelationer. Tack vare att alla gjutmodeller sparas underlättas nybeställningar av äldre produkter.

Samarbetet ger också andra fördelar. Det är tex enkelt för oss att göra en snabb insats för en kund när nöden kräver det.

Vid större och mer komplicerade uppdrag besöker vi våra uppdragsgivare för att på plats hitta de bästa lösningarna. När det krävs gör vi också tester av olika material och produkter innan vi startar tillverkningen.

Genom att alltid ha en givande dialog med såväl gamla som nya samarbetspartners kan vi erbjuda bra, prisvärda produkter tillverkade efter kundernas önskemål. Det är också en förutsättning för personlig service och rak kommunikation.

Det goda slutresultatet bygger på hög produktivitet och noggrann kvalitetskontroll kompletterat med kundanpassning och flexibilitet.