SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

Produktion och kvalitetskontroll

All gjutning sker i sandformar. Först framställs en modell av det föremål som ska gjutas. Formmassa (sand, bindemedel mm) fylls runt modellen och det smälta järnet hälls i formen. När smältan stelnat tas gjutstycket ut, rensas och värmebehandlas.

Smältning och legering sker i två induktionsugnar om 1,5 ton vardera. Ugnarna är specialutrustade för variabel frekvens, vilket möjliggör smältning av både stål och gjutjärn.

Formning sker vid 1 formline och 2 stycken formstationer, alla för furansand. All formframställning sker manuellt, men med moderna hjälpmedel.

Kvalitetskontroller görs på varje smälta, innehållet analyseras i spektrograf och en dator beräknar vilka korrigeringar som eventuellt måste göras. På de färdiga produkterna utförs hårdhetskontroller, dels med en stationär, dels med en bärbar provare. På så vis är det möjligt att kontrollera samtliga detaljer och ytor i godset.