ETT MODERNT, RATIONELLT OCH
PRODUKTIVT FÖRETAG SEDAN 1926

SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY SABEL - WEAR PARTS FOR BASIC INDUSTRY

 

INGEN MASSPRODUKTION,
INGA STANDARDPRODUKTER
På Sabel finns ingen serietillverkning, inga standardprodukter. Alla produkter anpassas, gjutmässigt och tekniskt, direkt efter önskemål.

 

 

LÅNGVARIGA
KUNDRELATIONER
Sabel är känt för mycket långa och regelbundna kundrelationer. Tack vare att alla gjutmodeller sparas underlättas nybeställningar av äldre produkter.

 

 

ETT MODERNT
FAMILJEFÖRETAG
Sabel, som vid starten 1926 kallades Lidköpings Gjuteri, är nu inne på tredje generationen ägare. 

 

 

KVALITETSSÄKRING
OCH MILJÖN
Sabels kvalitetspolicy baseras på de krav som våra kunder ställer. Denna policy utvecklas ständigt i samarbete med våra kunder.

 

 

PRODUKTION OCH
KVALITETSKONTROLL
All gjutning sker i sandformar. Först framställs en modell av det föremål som ska gjutas. Formmassa (sand, bindemedel m.m.) fylls runt modellen och det smälta järnet hälls i formen.